Jeg er ikke bosatt i EU. Kan jeg få tilgang til tjenesten i utlandet?