Endring av rettigheter til portabilitet på grunn av Brexit