ฉันถือสัญชาติในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ฉันจะรับชม GOLFTV เมื่อเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่