ฉันสามารถรับใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครสมาชิก GOLFTV ของฉันได้หรือไม่